VVS-projekt

Vi får nye rør i Grønnehavegaard!

Ved spørgsmål vedrørende byggesagen, kontakt: entreprenørens byggeleder Mathias Jakobsen, tlf. 22101548 eller rådgiver hos sbs Lars Christian Nielsen, tlf. 20255297.

Hovedtidsplan for byggeprojekt

tidsplanbillede

Spørgsmål?

Kom onsdag d. 25. september kl. 17:30 – 19:00 til bestyrelseslokalet i opgang nr. 137, kld. Repræsentanter fra leverandører og medlemmer af bestyrelsen svarer på dine spørgsmål angående VVS-projektet, som du ikke har fået svar på ved gennemgangen af egen lejlighed.

Husk

  • Entreprenøren skal have adgang til din bolig i hele byggeperioden for din opgang.
  • Når arbejderne begynder i din lejlighed vil du, i noget af tiden, ikke kunne benytte dit toilet/badeværelse. Der henvises til toilet- og badevogne placeret i gården.
  • Toilet- og badevogne er låst og kan åbnes med hoveddørnøglen. Vognene er ikke udstyret med papir eller sæbe m.v., så hav det med.
  • Der vil være koldt drikkevand til rådighed på trappeopgangen og minimum ét afløb til rådighed i lejligheden.
  • Har du aftalt ekstraarbejde med entreprenøren ved gennemgangen af din lejlighed, udføres dette arbejde på opstartsdagen.
  • Arbejdet vil give gener i form af støv, støj og larm i lejligheden og i opgangen.

Hvad skal du gøre inden opstartsdatoen for din opgang?

  • Aflever nøgler til samtlige låse i din hoveddør på ejendomskontoret.
  • Demonter rørkasser, skabe, skuffer omkring vand- og afløbsinstallationerne inden opstart, som aftalt med entreprenøren ved gennemgangen.
  • Ryd arbejdsområder omkring vand- og afløbsinstallationer for løse genstande.

Opgang 39

Arbejdet er startet mandag d. 9. september 2019. Arbejdet forventes at tage 25 – 30 arbejdsdage. Der arbejdes i tidsrummet 7:00 – 16:00.

Opgang 131

Arbejdet vil starte mandag d. 30. september 2019. Arbejdet forventes at tage 25 – 30 arbejdsdage. Der arbejdes i tidsrummet 7:00 – 16:00.

Husk at aflevere nøgler til samtlige låse i din hoveddør på ejendomskontoret inden opstart. Nøglen skal være tydeligt mærket med adresse på lejligheden.

Opgang 133

Gennemgang af lejlighederne foretaget torsdag d. 12. september 2019. Efter gennemgangen er der ca. 4 uger til der opstartes i boliger. Eksakt dato bliver meldt 14 dage inden opstart.

Opgang 135

Gennemgang af lejligheder foretages mandag d. 30. september 2019 mellem kl. 8 og 10:30. Ved gennemgangen udpeger entreprenøren hvilke skabe mv. der skal fjernes, for at de kan komme til. Du har også mulighed for at bede om tilbud på ekstraarbejder. Efter gennemgangen vil der være ca. 4 uger til der opstartes i boliger.

Opgang 137

Gennemgang ikke varslet endnu. Efter gennemgangen vil der være ca. 4 uger til der opstartes i boliger. Se hovedtidsplan for VVS-projektet.

Opgang 10

Gennemgang ikke varslet endnu. Efter gennemgangen vil der være ca. 4 uger til der opstartes i boliger. Se hovedtidsplan for VVS-projektet.

Opgang 8

Gennemgang ikke varslet endnu. Efter gennemgangen vil der være ca. 4 uger til der opstartes i boliger. Se hovedtidsplan for VVS-projektet.


Kontakt bestyrelsen: gronnehavegaard@gmail.com