VVS-projekt

Vi får nye rør i Grønnehavegaard!

Entreprenør FLD’s vagtnummer, særligt med tanke på jul/nytår: 22101464.

Ved spørgsmål vedrørende byggesagen, kontakt: rådgiver hos sbs Lars Christian Nielsen, tlf. 20255297 eller entreprenøren FLD, Mikkel van Overeem 22101477.

Hovedtidsplan for VVS-projektet

Hovedetidsplan_vvs-projekt 5-11-2019

Download hovedtidsplanen for VVS-projektet som pdf

Husk

  • Entreprenøren skal have adgang til din bolig i hele byggeperioden for din opgang.
  • Når arbejderne begynder i din lejlighed vil du, i noget af tiden, ikke kunne benytte dit toilet/badeværelse. Der henvises til toilet- og badevogne placeret i gården.
  • Toilet- og badevogne er låst og kan åbnes med hoveddørnøglen. Vognene er ikke udstyret med papir eller sæbe m.v., så hav det med.
  • Der vil være koldt drikkevand til rådighed på trappeopgangen.
  • I én til to dage er der ikke afløb til rådighed i lejligheden. Resten af byggeperioden vil der være minimum ét afløb i lejligheden.
  • Har du aftalt ekstraarbejde med entreprenøren ved gennemgangen af din lejlighed, udføres dette arbejde på opstartsdagen.
  • Arbejdet vil give gener i form af støv, støj og larm i lejligheden og i opgangen.

Hvad skal du gøre inden opstartsdatoen for din opgang?

  • Aflever nøgler til samtlige låse i din hoveddør på ejendomskontoret.
  • Demonter rørkasser, skabe, skuffer omkring vand- og afløbsinstallationerne inden opstart, som aftalt med entreprenøren ved gennemgangen.
  • Ryd arbejdsområder omkring vand- og afløbsinstallationer for løse genstande.

Opgang 39

Afsluttet.

Opgang 131

Afsluttet.

Opgang 133

Afsluttet.

Opgang 135

Afsluttet.

Opgang 137

Startdato til højre: mandag d. 11. november 2019 
Startdato til venstre: mandag d. 18. november 2019

Arbejdet forventes at tage 25 – 30 arbejdsdage. Der arbejdes i tidsrummet 7:00 – 16:00.

Opgang 10

Startdato: mandag d. 6. januar 2020.
Arbejdet forventes at tage 25 – 30 arbejdsdage. Der arbejdes i tidsrummet 7:00 – 16:00.

Husk at aflevere nøgler til samtlige låse i din hoveddør på ejendomskontoret inden opstart. Nøglen skal være tydeligt mærket med adresse på lejligheden.

Opgang 8

Gennemgang afholdt 18. december. Efter gennemgangen vil der være ca. 4 uger til der opstartes i boliger. Se hovedtidsplan for VVS-projektet.


Kontakt bestyrelsen: gronnehavegaard@gmail.com