Murerprojekt

Svalegang, kældernedgange og de 20 murede altaner renoveres

Ved spørgsmål vedrørende byggesagen, kontakt rådgiver hos sbs Lars Christian Nielsen, tlf. 20255297 eller projektleder hos entreprenøren Combi Byg Kaare Westh, tlf. 26304582.

Siden opdateres med hovedtidsplan og yderligere oplysninger i oktober.

Hovedtidsplan for murerprojektet

Hovedetidsplan_murerprojekt

Download hovedtidsplanen for murerprojektet som pdf

Svalegang i gården over garagerne
Svalegangen renoveres og nyt rækværk opsættes. Entreprenøren undersøger, om der kan opstilles stilladser mellem garagerne, så garageejerne kan benytte deres garager. Hvis det ikke kan lade sig gøre, bliver adgangen til garagerne afspærret, som meldt ud tidligere.

Nedgange til kælderen
De to kældertrapper i gården fjernes helt og der opbygges nye. Dette er et større projekt. Cykelparkering ved trapperne vil ikke være muligt. Bestyrelsen opfordrer cyklister til at parkere på græsset – det er den eneste mulighed. Trappen til vaskekælderen vil i en længere periode være spærret. Der arbejdes på at få etableret en alternativ adgang til vaskekælderen.

De murede altaner
Til sidst renoveres de 20 murede altaner. Der vil blive sat stilladser op for to altanrækker ad gangen.

Projektets del 1 og 2 starter parallelt, del 3 noget senere. Når tidsplanen er fastlagt i oktober, melder vi den ud både på hjemmesiden og med opslag i opgangene.

Projektet ligger fint inden for den budgetramme, som blev besluttet på generalforsamlingen. Bestyrelsen orienterer om økonomistatus halvvejs i projektet.


Kontakt bestyrelsen: gronnehavegaard@gmail.com